วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
เหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาเต๊น เครื่องเสียง เก้าอี้ เพื่อในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านปราสาททอง หมู่ 22 ท่าโสตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 ไร่รวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 1442 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง