องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา