องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 
  สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทน
  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


24 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
23 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
18 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
18 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีง...
16 พ.ย. 2565 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
31 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 2565
27 ต.ค. 2565 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบ...
12 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจา...
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาท หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ...
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ รุ่น Brother HL -2375 DW หมายเลขครุภัณฑ์ 479-6...
28 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9102 นม และหมาย...
25 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (เสาธงไม้) โดยวิธี...
21 พ.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 ไร่รวก โดยวิธีเฉพาะ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านปราสาททอง หมู่ 22 ท่าโสตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552