องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2566


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 13 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2566

2024-05-23
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-29
2023-09-26