องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
   
 

 

 

 

 

  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 (ส่งมอบบ้าน)

 

     
     

 
บทบาทภารกิจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 120 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ลำนารายณ์ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044-756111 โทรสาร : 044-756110
Email : hindard30210@gmail.com
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign