องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]51
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]13
3 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]20
4 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]24
5 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 ของ อบต.หินดาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]25
6 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 27 ต.ค. 2566 ]18
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]24
8 เปิดรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ2568 [ 5 ต.ค. 2566 ]25
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]47
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]45
11 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 3 ต.ค. 2566 ]46
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]6
14 การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.ย. 2566 ]56
15 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาเล็ก [ 7 ก.ย. 2566 ]39
16 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 [ 6 ก.ย. 2566 ]53
17 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 19 [ 4 ก.ย. 2566 ]47
18 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 18 [ 31 ส.ค. 2566 ]47
19 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 16 [ 21 ส.ค. 2566 ]46
20 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 17 [ 21 ส.ค. 2566 ]52
21 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 [ 26 ก.ค. 2566 ]40
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]48
23 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 14 [ 10 ก.ค. 2566 ]48
24 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 [ 4 ก.ค. 2566 ]39
25 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 [ 4 ก.ค. 2566 ]39
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]71
27 ขออนุมัติใช้เงินสะสม (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]49
28 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (LPA) [ 28 มิ.ย. 2566 ]71
29 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กรณปลัดลา/ไปราชการ/ป่วย/ไปฝึกอบรมฯลฯ [ 12 มิ.ย. 2566 ]48
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง นโยบาย มาตราการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สุบบุหรี่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]60
31 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 11 [ 1 มิ.ย. 2566 ]28
32 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 [ 16 พ.ค. 2566 ]31
33 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2566 ]49
34 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]53
35 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 9 เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 [ 4 เม.ย. 2566 ]30
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]60
37 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]30
38 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2566 ]215
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]80
40 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 [ 28 ก.พ. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11