องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  จำนวน 3  ตำแหน่ง ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  สังกัด สำนักปลัด

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  สังกัด กองคลัง

3. พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  สังกัด กองการศึกษาฯ

          ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าว  เข้าสอบในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (ชั้น 2) 

          ประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมถาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  และเว็บทาง www.hindard.go.th

      เอกสารประกอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :