องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2011 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลาประชาคม-ถนนใหญ่ทางเสาไฟกังหันลม-นานายคำนาย,จากบ้านนายประเสริฐ-ถังประปาบาดาล นานายคำเขี่ย บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกระทุ่ม-ถนนสายโสกคลอง บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดทางทิศใต้ บ้านโนนขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ที่ 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองตาเปา บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]9
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 29 มี.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]3
21 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2567 ]10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ำโตน บ้านหินดาด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]6
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดหว้า บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาตากุด บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]6
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายสมศักดิ์ถึงไร่นายบัวผัน บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]4
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขย. 312 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินดาด ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินดาด ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]2
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 12 มี.ค. 2567 ]10
31 เรื่องประกาศร่างประชาพิจารณ์จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 12 มี.ค. 2567 ]6
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ 21 เชื่อมป่ารังงาม หมู่ 3 ตำบลห้วยบง บ้านกุดพญา หมู่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]7
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกพริก-ทุ่งสามสิบ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]15
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดนางทอหูกเชื่อมบ้านป่ารังงาม บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]5
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งขี้หนอน บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งสมอ บ้านหินดาด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]12
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน งย 9643 นม. รหัสครุภัณฑ์ 001-66-0005 [ 5 มี.ค. 2567 ]7
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คนงาน [ 29 ก.พ. 2567 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51