องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 18 เม.ย. 2567 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2564 ]671
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 /2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]262
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]378
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]364
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]355
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]353
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]221
9 รายงานการประชุมประชาคมตำบลหินดาด [ 19 เม.ย. 2562 ]375
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 7 พ.ค. 2561 ]345
11 เชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]334
12 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 25 พ.ย. 2559 ]336