องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนปฏืบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่องประการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ประจำปีงบประมาณ 2563
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :