องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยแรก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น 2 จีงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :