องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยแรก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น 2 จีงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
 
กำหนดสมัยประชุม
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว :