องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :