องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :