องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

                 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของหน่วยงาน     เอกสารประกอบ

มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :