องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
rak
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :