องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564    เอกสารประกอบ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :