องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
3
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :