องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :