องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจััดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจััดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :