องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่บ้านหินดาด ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,13,17 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ,สมาชิก อบต.หินดาด ,สมาชิก กลุ่ม อสม.,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด,คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.หินดาด เพื่อเป็นการรณรงค์และควบคุมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

2023-05-26
2023-05-15
2023-03-31
2023-03-27
2023-03-15
2023-03-03
2023-02-17
2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09