องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2566


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 13 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2566

2023-05-26
2023-05-15
2023-03-31
2023-03-27
2023-03-15
2023-03-03
2023-02-17
2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09