องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

คณะผู้บริหาร


นายสุวิช  คมพยัคฆ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-17093897


นายสุระชาติ  กึมขุนทด นายประเสริฐ  เนตรสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-95814434
โทร 08-19762120
 

นางมาลี  เสือสูงเนิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-79590779