องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
นายโกมินทร์  แสดใหม่
(ว่าง)
นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน
นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน
  (ว่าง)
(ว่าง)
  นายช่างโยธา (ปง/ชง)
นายช่างสำรวจ (ปง/ชง)นางขวัญเรือน   เรียนขุนทด
 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงานนายเจริญชัย ฤาชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา