องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2564    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 1
  29 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 73
  2 เม.ย. 2563    งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 67
  20 มี.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 100
  3 ม.ค. 2563    งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 70
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 152
  5 เม.ย. 2562    iรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 215
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 249
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 180
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 199
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 191
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 208
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 297
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 277
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 301
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 294
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 285
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 309
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 265


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]