องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2565    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 139
  19 เม.ย. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 303
  8 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 304
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 282
  29 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 290
  10 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 300
  2 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 295
  20 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 298
  3 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 282
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 301
  5 เม.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) 302
  29 มี.ค. 2562    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 310
  8 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 292
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 298
  1 ต.ค. 2561    รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 288
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 294
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 310
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 309
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 298
  28 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 301


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]