องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]15
3 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]132
4 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]126
5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]130
6 งบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]128
7 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2562) [ 4 เม.ย. 2562 ]134
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2561) [ 7 ม.ค. 2562 ]125
9 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]126
10 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]128
11 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]132
12 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]128
13 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]131
14 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]131
15 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]133
16 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]126
17 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]134
18 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]133
19 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]127
20 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]129
21 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]132
22 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]124
23 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]127
24 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]122
25 งบแสดงฐานะการเงิน [ 18 พ.ย. 2556 ]124