องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 158
  14 พ.ย. 2561    คู่มืออพสธ 165
  1 ต.ค. 2561    การเขียนทะเบียนประวัติ 166
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการเลื่อนระดับ 150
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 153
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 160
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 159
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 158
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 160
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 162
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 162
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 162
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 162
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 163
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 161
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 157
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 164
  2 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 143
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 159
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 161


หน้าที่ 1 [ 2 ]