องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 205
  14 พ.ย. 2561    คู่มืออพสธ 189
  1 ต.ค. 2561    การเขียนทะเบียนประวัติ 204
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการเลื่อนระดับ 201
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 198
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 296
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 310
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 312
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 311
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 311
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 293
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 303
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 275
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 312
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 298
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 309
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 271
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 294
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 272
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 321


หน้าที่ 1 [ 2 ]