องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ม.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 278
  14 พ.ย. 2561    คู่มืออพสธ 284
  1 ต.ค. 2561    การเขียนทะเบียนประวัติ 287
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการเลื่อนระดับ 275
  1 ต.ค. 2561    คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 275
  21 ส.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6 285
  15 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 369
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 289
  1 มิ.ย. 2560    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 292
  4 พ.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5 297
  8 เม.ย. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 300
  6 ม.ค. 2560    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 3 296
  4 ธ.ค. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 289
  5 พ.ย. 2559    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 299
  3 ต.ค. 2559    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 361
  23 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 285
  15 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 289
  2 พ.ค. 2556    การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 269
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 299
  1 พ.ค. 2556    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล 288


หน้าที่ 1 [ 2 ]