องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2565    มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 34
  20 เม.ย. 2565    คู่มือการให้บริการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 35
  1 ต.ค. 2563    แผ่นงานประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ อบต. หินดาด 191
  1 ต.ค. 2563    มาตรฐานการให้บริการงานทะเบียนพาณฺิชย์ 205
  1 ต.ค. 2562    เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้าง 187