องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]21
2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การให้ความเห็นทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]25
3 สรุปข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์/การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือนแรก /รายเดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]88
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) /รายเดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]91
5 รายงานจำนวนผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]89
6 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รายเดือน (มค.-มี.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]225
7 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]226
8 รายงานสถิติการให้บริการการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2563-มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]225
9 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]227
10 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]211
11 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]220
12 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]217
13 รายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]215
14 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]228
15 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]229
16 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนเมษายน2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]226
17 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]233
18 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนมกราคม2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]229
19 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนธันวาคม2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]220
20 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]222
21 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนrพฤศจิกายน 2561 [ 8 พ.ย. 2562 ]219
22 สรุปผลการให้บริการประจำเดือนตุลาคม2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]212
23 สรุปผลจำนวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]224