องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 55
  28 เม.ย. 2564    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 183
  1 ต.ค. 2563    คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 195
  1 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 195