องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2565    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 154
  14 ก.พ. 2565    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ 119
  15 ม.ค. 2564    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มครั้งที่ 1 / 2564 273
  22 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 269
  31 ส.ค. 2563    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 / 2563 262
  12 มิ.ย. 2563    ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี2563 เพิ่มเติมครั้งที่3/2563 268
  9 เม.ย. 2563    ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 264
  9 มี.ค. 2563    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 264
  21 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 257
  26 ต.ค. 2561    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 274
  4 ต.ค. 2561    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 269
  24 ต.ค. 2560    แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 277
  7 ต.ค. 2559    ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2560 277