องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


การประกาศเจตนารมย์เกี่ยวกับความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันและตอต้านการทุจริตและคอรัปชั่นฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประกาศเจตนารมย์เกี่ยวกับความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันและตอต้านการทุจริตและคอรัปชั่นฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :