องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มการติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว

กองสวัสดิการสังคม ได้นำแบบฟอร์มในการติดต่อราชการเพื่อใช้ในการติดต่อราชการลงไว้ในเว็บไซต์ อบต. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการติดต่อราชการต่อไป



    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มการติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม
 
แบบแสดงตน
ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
มอบอำนาจ
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :