องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 
รายชื่อ
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :