องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :