องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :