องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบตุลาคม 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบตุลาคม 2563
 
คำสั่ง
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :