องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
คำแถลงจ่าย
คำแถลงรับ
คำแถลง
รายละเอียดจ่าย
ประมาณการรับ
รายละเอียดประมาณการรับ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
บันทึกหลักการรายจ่ายตามงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรับ
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :