องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :