องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :