องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.  2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :