องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 3 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลหินดาด จำนวน  3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขฯ ตำแหน่ง  คนงาน จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษาฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 3 อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :