องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  สังกัด กองคลัง    เอกสารประกอบ

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :