องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นทางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเเรือง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :