องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เขตเลือกตั้งที่ 13  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)    เอกสารประกอบ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :