องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบหินดาด ครบ 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) เพื่อประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2a5hs3    เอกสารประกอบ

ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :