องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่ออบต.หินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ฯ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนต่อไป

 

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2a5hs3    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่ออบต.หินดาด ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :