องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จำนวน 3  ตำแหน่ง ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  สังกัด สำนักปลัด

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  สังกัด กองคลัง

3. พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  สังกัด กองการศึกษาฯ

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :