องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :