องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 6 ม.ค. 2566 ]4
2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2565 ]3
3 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อรับผิดชอบการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2565 ]3
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]3
5 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ ๑๒ เดือน )) [ 4 ต.ค. 2565 ]19
6 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]88
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2565 ]136
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2565 ]108
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสอง) [ 2 พ.ย. 2564 ]69
10 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบแรก) [ 27 เม.ย. 2564 ]233
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]146
12 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ธ.ค. 2563 ]378
13 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]256
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) [ 7 ม.ค. 2563 ]222
15 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 27 ธ.ค. 2562 ]215
16 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]231
17 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]228
18 จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 4 ต.ค. 2561 ]224
19 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2557 ]223
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด [ 17 ก.ย. 2557 ]263
21 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างพ.ศ. 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]223