องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบแรก) 51
  25 ม.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 96
  13 ม.ค. 2565    รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 75
  2 พ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสอง) 35
  27 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบแรก) 199
  29 มี.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 112
  25 ธ.ค. 2563    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 346
  27 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 221
  7 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) 190
  27 ธ.ค. 2562    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 182
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 196
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 192
  4 ต.ค. 2561    จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 191
  18 พ.ย. 2557    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 188
  17 ก.ย. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 225
  29 ส.ค. 2557    ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างพ.ศ. 2557 186