องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก 57
  30 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 104
  18 มี.ค. 2564    การจัดทำโครงการเพาะปลูกและขยายพันธ์ไผ่ในตำบลหินดาด ตามแนวทางปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 201
  22 ก.พ. 2564    การเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร จำนวน 1 คัน 188
  11 ม.ค. 2564    กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 203
  30 พ.ย. 2563    ร่วมพิธีเจรฺญพระพุทธมนต์ ในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดหินดาด อ.ด่านขุนทด 231
  5 พ.ย. 2563    การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 195
  29 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 186
  28 ต.ค. 2563    การดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน ภายในหน่วยงาน 189